ISO 9001

ISO 9001 is een wereldwijd geaccepteerde en gestandaardiseerde kwaliteitsnorm die een heldere inrichting van de bedrijfsvoering vereist. Is alles duidelijk vastgelegd en worden alle werkzaamheden volgens de vereiste kwaliteitsnormen gedaan? ISO 9001 vereist een gedisciplineerde en gestructureerde manier van werken door alle medewerkers. Zowel interne als exteren audits zorgen voor blijvende kwaliteishandhaving.

VCA**

Veilig werken is vooral een bewustwordingsproces. Dankzij VCA** gaan we in de totale bedrijfsuitvoering nog bewuster om met veiligheid voor publiek en voor onszelf. Ook het machinepark wordt uitstekend onderhouden en regelmatig gekeurd. Alles en iedereen is dus up-to-date.

Groenkeur

Groenkeur is hét onafhankelijke keurmerk voor onze branche. Met Groenkeur Groenvoorzieningen  garanderen wij dat we vakbekwaam werken, betrouwbaar én duidelijk zijn. Wij maken altijd heldere project- en beplantingsplannen, leveren kwalitatief hoogwaardige producten en leggen alle afspraken vast.

CUMELA Nederland

CUMELA Nederland is de brancheorganisatie voor de cumelabedrijven in Nederland. Dit zijn de bedrijven die actief zijn in cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en loonwerk agrarisch.

CO2 Prestatieladder Niveau 3

Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen (scope 1 en 2) CO2 uitstoot.
Het communiceert structureel intern en extern over haar CO2 Footprint en neemt actief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2 reductie.

18919-6#Certificaat CO2 PDF

Erkend leerbedrijf Volandis

Erkend leerbedrijf bouw, infra of gespecialiseerde aannemerij

Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, het vak in de praktijk. Zo zorgen de bedrijven er zelf voor dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn. De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. Leerlingen doen deze beroepspraktijkvorming in de vorm van een leerbaan of stage. Dat mag alleen bij een erkend leerbedrijf. Volandis erkent organisaties als leerbedrijf voor de bouw- en infrasector.

Erkend SBB Opleidingsbedrijf

Praktijkervaring is onmisbaar in de beroepsopleiding; met theorie alleen kom je er niet. Het bedrijfsleven, de beste plaats voor deze ervaring, wil daar zeker aan bijdragen. Het praktijkleren in de vorm van een stage of leerbaan, heeft alleen zin als een deelnemer op het bedrijf met zoveel mogelijk aspecten in aanraking komt en daar goed wordt begeleid. Bij voorkeur door een geschoolde praktijkopleider. Dat kan niet in elk bedrijf.

Sinds 1 augustus 1997 moeten leerbedrijven een erkenning hebben. Dat is voor de kenniscentra bedrijfsleven beroepsonderwijs een instrument om de kwaliteit van het praktijkleren te bewaken. De criteria voor leerbedrijven zijn vastgesteld door vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven.

SBB inventariseert de beschikbare (erkende) bedrijven voor het praktijkleren. Bedrijfsadviseurs van SBB spelen daarin een cruciale rol. Zij gaan bij bedrijven langs voor erkenning en advisering.