• W & E van Kasteren BV levert met haar activiteiten een belangrijke bijdrage aan het functioneren van mens en maatschappij.
 • W & E van Kasteren BV streeft een gezond financieel rendement na ten behoeve van de continuïteit op langere termijn.
 • Wij hechten veel waarde aan hoge kwaliteitsstandaarden en zijn: ISO9001:2015, ISO14001:2015, VCA**2017 en Groenkeur gecertificeerd. Tevens zijn wij een SBB gecertificeerd opleidingsbedrijf.

Het halen van goede cijfers gaat bij ons echter niet ten koste van onze mensen of onze omgeving.

Dit betekent voor ons eigen handelen:

Richting onze klanten:

 • Tevreden opdrachtgevers, waarmee wij een duurzame relatie nastreven, zijn de basis van ons bestaan.
 • Wij maken heldere afspraken en komen deze ook na.
 • Wij meten de tevredenheid van onze klanten.

Richting onze medewerkers:

 • Wij willen een goede werkgever zijn en onze medewerkers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek.
 • Wij doen er alles aan om risico’s te verkleinen waardoor persoonlijk letsel en schade aan gezondheid wordt voorkomen.
 • Wij voldoen aan de wet- en regelgeving en verlangen dat onze medewerkers zich aan de regelgeving, afspraken en procedures houden.
 • Wij stimuleren ontplooiing van onze medewerkers en onderlinge kennisuitwisseling o.a. middels jaarlijkse cursussen, bijscholing en toolboxen
 • Wij zijn een vitaal bedrijf. Vitale medewerkers hebben meer energie, zijn beter inzetbaar, niet vaak ziek, presteren beter en dus waardevol.

Richting onze toeleveranciers:

 • Wij vinden een duurzame relatie met onze toeleveranciers belangrijk.
 • Wij beoordelen (aantoonbaar) onze toeleveranciers (o.a. op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid) en streven samen naar topklasse.

Richting maatschappij:

 • Wij nemen onze verantwoordelijkheid als lid van de Nederlandse samenleving serieus.
 • Wij hebben de plicht om negatieve effecten van onze activiteiten op onze directe werkomgeving en het milieu te voorkomen.
 • Wij streven naar diversiteit, transparantie, duurzaamheid en energiebesparing.